Jesus Kristus er Herre!

  HEI OG VELKOMMEN!Kul

..til denne siden der hensikten er å ære Jesus Kristus og inspirere deg ved å legge ut bibelsk oppbyggende forkynnelse som du kan ha nytte av. Her vil du finne undervisning/forkynnelse av både lutheranere, Pinsevenner, og reformerte baptister. Alt som blir lagt ut her er dypt forankret i Guds ord, og er undervisning jeg selv har og har nytt stor velsignelse av. (Det betyr ikke at jeg er enig i all teologi og læresetninger til alle som er lagt ut her)

SOLA SCRIPTURA! SOLA FIDE! SOLA GRATIA! SOLUS CHRISTUS! SOLI DEO GLORIA! 

"Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort, da han naglet det til korset."

                                     Kolosserne 2:13-14 

             

PÅMELDING: bjornole777@gmail.com

"Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell,   alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus."     

 

                              Romerne 3:21-24                                                                                                                  

"Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!" Markus 1:15
Jeg støtter og er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband.
Mikkel Vigelius "Åndelig frafall eller åndelig bevarelse"
Carter Conlon "Kampen om vårt sinn"
John MacArthur forkynner om "Viktigheten og verdien av Guds ord".
Beskrivelse
Steve Lawson "Evangeliet"
Hør dette klippet hvordan Steve Lawson deler evangeliet i pausen på en konferanse..Dette ble gjort litt på sparket med mange tilhørere. En slik utleggelse av evangeliet på så kort tid er fantastisk å høre på..Dette er det budskapet vi vil formidle til verden, her komprimert til 8 minutter.
Paul Washer: "Deres veier er ikke mine veier" (Jesaja 55:8-11)
Paul Washer: "10 Anklagelser Mot dagens moderne/liberale kirke"..
Carter Conlon "Når synd og religion blir venner"
Paul Washer forkynner om "Er du en sann disippel?"
Beskrivelse
Paul Washer med "The Shocking message"..(Talen som ledet til min omvendelse)
Beskrivelse
John Piper forkynner om viktigheten av Guds ord!
Beskrivelse
John MacArthur forkynner om hva vi er frelst ifra.
Beskrivelse
D.A Carson forkynner "hva er evangeliet?" (del 1 av 3)
Beskrivelse
John MacArthur forkynner "Kun en vei til himmelen".
Beskrivelse
Steve Lawson forkynner Kristus korsfestet!
Beskrivelse
Paul Washer forkynner om bønn.
Beskrivelse
Evangeliet forkynt slik det virkelig er, av Paul Washer
Beskrivelse
Beskrivelse