Jesus Kristus er Herre!

  HEI OG VELKOMMEN!Kul

..til denne siden der hensikten er å ære Jesus Kristus og inspirere deg ved å dele sunn og ekte bibelsk lære, og samtidig advare om noe av det vi må passe oss for i dag. Her vil du finne undervisning/forkynnelse av både lutheranere og reformerte baptister. Alt som blir lagt ut her er dypt forankret i Guds ord, og er undervisning jeg selv har og har nytt stor velsignelse av. 

SOLA SCRIPTURA! SOLA FIDE! SOLA GRATIA! SOLUS CHRISTUS! SOLI DEO GLORIA! 

"Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort, da han naglet det til korset."

                                     Kolosserne 2:13-14 

             

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet." Johannes 5:24

"Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli opphøyet,   for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.   For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham"

                    Johannes 3:14-17

 

                                                                                                                                

Meld deg på "Tilbake til Guds Ord 2015" i dag! Konferansen for deg som tror på forkynnelsen av Guds ord og bibelen som Guds Hellige ufeilbarlige ord. Det er mange påmeldt allerede, så Vær rask hvis du skal få plass. PÅMELDING TIL bjornole777@gmail.com NB!! Dr.James White er ny hovedtaler! Dr.White er en av tidens beste trosforsvarere og er en fantstisk lærer..Mer info snart..!
Jeg støtter og er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband.
Dr.James White "Jesus er Gud"
Hør her i dette klippet hvordan hovedtaler på konferansen Dr.James White forklarer Jesus som Gud ut fra Guds ord. Dette er en liten smakebit på noe av det vi vil få høre på konferansen i januar.
Steve Lawson "Evangeliet"
Hør dette klippet hvordan Steve Lawson deler evangeliet i pausen på en konferanse..Dette ble gjort litt på sparket med mange tilhørere. En slik utleggelse av evangeliet på så kort tid er fantastisk å høre på..Dette er det budskapet vi vil formidle til verden, her komprimert til 8 minutter.
John MacArthur "Ekte Kirkevekst"
John MacArthur forkynner her om ekte Kirkevekst. Det bibelen sier om hvordan og hva som gjør at kirken vokser.
Paul Washer "Kjenner du virkelig Herren?"
Paul Washer forkynner om sann omvendelse og hva som kjennetegner dette.
Paul Washer forkynner om utfordringer dagens kirke har. Dette taler rett inn i norsk kristenhet i dag.
Paul Washer forkynner om "Jesus, det sanne vintre"
Sinclair Ferguson forkynner om Den Hellige Ånds gjerning.
Beskrivelse
John MacArthur forkynner om "Viktigheten og verdien av Guds ord".
Beskrivelse
Paul Washer med "The Shocking message"..(Talen som ledet til min omvendelse)
Beskrivelse
John Piper forkynner om viktigheten av Guds ord!
Beskrivelse
John MacArthur forkynner om hva vi er frelst ifra.
Beskrivelse
D.A Carson forkynner "hva er evangeliet?" (del 1 av 3)
Beskrivelse
John MacArthur forkynner "Kun en vei til himmelen".
Beskrivelse
Steve Lawson forkynner Kristus korsfestet!
Beskrivelse
Paul Washer forkynner om bønn.
Beskrivelse
Evangeliet forkynt slik det virkelig er, av Paul Washer
Beskrivelse
Beskrivelse